610_6412
Profesionalism. Idei inovatoare

Finantari organisme internationale

Asistenta in vederea accesarii fondurilor structurale si de coeziune reprezinta o mare oportunitate pentru dezvoltarea unei directii noi, adaptate strategiilor de dezvoltare a societatii Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP.

Consideram consultanta pe care o punem la dispozitia diferitelor autoritati publice din Romania implicate in gestionarea si implementarea programelor cu finantare internationala precum si beneficiarilor directi ai acestor finantari, ca pe o contributie directa pe care o putem aduce la dezvoltarea pe termen lung a societatii in care functionam.

  • Activitati relevante

  • Proiecte relevante

  • Asistenta in identificarea surselor de finantare nerambursabila, atat din fonduri europene, structurale sau de alte tipuri, cat si din fonduri guvernamentale;
  • Asistenta juridica si reprezentare in litigii in domeniul achizitiilor publice, atat pentru autoritati contractante cat si pentru participantii la diverse proceduri de achizitie publica;
  • Consultanta juridica cu privire la intocmirea fisei de date a achizitiei, raportat la specificul contractului ce urmeaza a fi atribuit, verificarea conformitatii formularelor cu cerintele din fisa de date a achizitiei, adaptarea proiectului de contract atasat fisei de date a achizitiei raportat la specificul contractului ce urmeaza a fi atribuit;
  • Consultanta juridica pentru intocmirea caietelor de sarcini, criteriilor de calificare si atribuire, etc., experienta in acordarea de asistenta juridica si reprezentare in cadrul procedurii de solutionare a contestatiilor in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor de judecata.
  • Acordarea de asistenta juridica si reprezentare in procesul de semnare a contractelor cu institutia finantatoare, precum si asistenta in executarea contractelor de finantare;
  • Acordarea de asistenta juridica in derularea procedurilor de achizitie aferente proiectelor cu finantare nerambursabila;
  • Acordarea de asistenta juridica pentru beneficiar in relatia cu institutiile evaluatoare/finantatoare (Organism Intermediar, Autoritate de Management, etc.);
  • Acordarea de asistenta juridica in realizarea cererilor de rambursare (intermediare si/sau finale) si reprezentarea in litigii aflate in fata instantelor de judecata legat de aceste aspecte.

Persoane de contact

image
Managing Partner
cleaua@lddp.ro
© Copyright Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 2021