Publications

 • Stefan Deaconu – “Drept constitutional”, Editia a 3-a, Editura ,,CH Beck”, Bucuresti, 2017;
 • Stefan Deaconu – “Institutii politice”, Editia a 3-a, Editura ,,CH Beck” Bucuresti, 2017;
 • Stefan Deaconu – ,,Integritatea in spatiul public si privat/Integrity in Public and Private Space” (colectiv coordonat de R.A. Popa), Editura CH Beck, 2017;
 • Stefan Deaconu – ,,In Honorem Ioan Vida – Reforma statului in  cadrul democratiei constitutionale” (colectiv coordonat de M. Enache si I.Cochintu), Editura ,,Hamangiu”, Bucures, 2017;
 • Stefan Deaconu – ,,Avizul nr. 18 (2015) al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni (CCJE). Pozitia puterii judecaƒtoresti in relatia ei cu celelalte puteri ale statului in democratia modernaƒ. Dialogul autoritatii judecatoresti din Romania cu celelalte autoritati ale statului in consolidarea statului de drept/The Dialogue Between the Judicial Authority from Romania and the Other Authorities of State in the Consolidation of the Rule of Law” (colectiv coordonat de R. A. Popa), Editura Universul Juridic, 2016;
 • Stefan Deaconu – ,,Principiul securitatii juridice in ordinea constitutionala romana”, Revista romana de drept privat, nr. 3/2016;
 • Aurora Damcali “ Consideratii interpretative asupra prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ”, Editura Universul Juridic, Revista de Drept Public, 4/2016;
 • Stefan Deaconu – ,,Stabilitatea si predictibilitatea legislatiei  electorale, conditii necesare pentru alegeri corecte” Revista Expert Electoral, Editie specialaƒ/2016;
 • Crenguta Leaua, Flavius Baias (Coordonatori) - ,,Arbitration in Romania. A Practitioner’s Guide , Editura Kluwer International, 2016;
 • Crenguta Leaua - ,,Contractual Requirements for Environmental Compliance in Agreements with State and State Entities and Arbitration”, International Chamber of Commerce in “Dispute Resolution and Climate Change: the Paris Agreement and Beyond”, Paris, 2016;
 • Crenguta Leaua -,,Romanian Case Law as an Example of the Impact of Para-regulatory Texts on Decisions of National Courts”, chapter included in the ASA Special Series No. 37 “The Sense and Non-sense of Guidelines, Rules and other Para-regulatory Texts in International Arbitration”, Juris International, 2016;
 • Stefan Deaconu – ,,Semi-presidentialism across Continents: A Dialogue between Asia and Europe”, (colectiv coordonat de Da-Chi Liao, Yu-chung Shen Ĺźi Yu-Shan Wu), Taiwan, 2015;”
 • Aurora Damcali, “Incoerente in  actul de legiferare; cazul de revizuire prevaƒzut de art. 21 din Legea nr. 554/2004″, Revista de drept Public, nr. 3/2015
 • Stefan Deaconu – ,,Codex constitutional. Constitutiile statelor membre ale Uniunii Europene”, (in colaborare cu I. Muraru, S. Tanasescu, S. G. Barbu), Editura RA ,,Monitorul Oficial”, Bucuresti, 2015;
 • Stefan Deaconu – “Institutii politice”, Editia a 2-a, Editura ,,CH Beck”, Bucuresti, 2015;
 • Aurora Damcali, Stefan Deaconu – ,,Rolul Curtii Constitutionale de garant al respectarii procedurii de alegere a Presedintelui Romaniei. Experienta anului 2014″, Revista de Drept Public, 4/2014;
 • Aurora Damcali – “Particularitati ale revocarii actului administrativ conform Legii 165/2013″, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2014
 • Aurora Damcali – Fundamente constitutionale ale actelor administratiei publice”, Editura Universitara, Bucuresti, 2014
 • Stefan Deaconu – ,,Jurisdictia constitutionala dupa 20 de ani de la caderea cortinei comuniste” (editors A. Zegrean and M. S. Costinescu), Editura ,,Universul Juridica”, Bucuresti, 2014;
 • Crenguta Leaua, Aurora Damcali – ,,The New Civil Procedural Code of Romania”, The European, Middle Eastern and African Arbitration Review, 2014;
 • Crenguta Leaua, Andra Filatov – Book review “ Consent in International Arbitrationl by Andre………
 • Crenguţa Leaua, Aurora Damcali – The New Civil Procedural Code of Romania, The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2014;
 • Ştefan Deaconu, Necesitatea unei schimbări constituţionale şi riscurile propunerii actuale de revizuire a Constituţiei, [The need of constitutional change and the risks associated to the proposed constitutional amendments], “Dreptul” [The Law] review, No. 8/2014
 • Ştefan Deaconu, Garantarea de către Constituţie a idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989 [Constitutional Guarantee of the Ideals of the 1989 Revolution], Public Law Review [Public Law Review], Supplement/2014
 • Buliga Mirela, Radu Bufan – Tax legislation, Legal standards, Trends, Challenges, (the chapter devoted to Romania), Kluwer Law International Publishing House (Amsterdam), 2014 ;
 • Andra Filatov – Right of Publicity 2014 – Romania, under publication in “Getting the Deal Trough, Right of Publicity”, 2014;

 

 • Crenguţa Leaua – Excepţia de neconstituţionalitate şi arbitrajul comercial. Unele aspecte practice. Excepţia de neconstituţionalitate în România şi în Franţa [The plea of unconstitutionality and commercial arbitration. Some practical aspects. The plea of unconstitutionality in Romania and France], Universul Juridic publishing house, 2013;
 • Crenguţa Leaua, Andreea N. Simulescu – Romanian Court’s Jurisprudence Concerning Arbitration in 2011 and 2012 , Global Arbitration Review,2013;
 • Crenguţa Leaua, Mihaela Maravela – “Practica de soluţionare prin mijloace alternative a litigiilor decurgând din încălcarea drepturilor asupra mărcilor prin înregistrarea unor nume de domeniu.ro” [Alternative resolution of disputes deriving from trademark violations committed by registering domains.ro] published in Romanian Intellectual Property Law Review [Romanian Intellectual Property Review], “Universul Juridic” publishing house, No. 1/2013;
 • Crenguţa Leaua – L’exception d’inconstitutionnalite et l’arbitrage commercial. Certains aspects pratiques, EST EUROPA, Revue d’etudes politiques et constitutionnelles, 100 ans d’exception d’inconstitutionnalite en Roumanie, Numero special 1/2013, Editee par l’Institut Universitaire Varenne, 2013;
 • Crenguţa Leaua, Aurora Damcali – Rectification and annulment of the arbitral awards or of the orders of the arbitral tribunals under the provisions of the New Romanian Civil Procedural Code, The European, Middle Eastern and African Arbitration Review, 2013;
 • Ştefan Deaconu, Drept constituţional [Constitutional Law], 2nd edition, “CH Beck” publishing house, Bucharest, 2013.
 • Ştefan Deaconu, Metodologie juridică [Legal methodology], 3rd edition, “Hamangiu” publishing house, Bucharest, 2013;
 • Crenguţa Leaua, Ştefan Deaconu – Se aplică Regulamentele ”Roma I” şi ”Roma II” în contextul arbitrajului internaţional în care locul arbitrajului este în Uniunea Europeană? [Should “Rome I” and “Rome II” regulations be applied in cases of international arbitration if the arbitration venue is located in EU] Pandectele Române [Romanian Pandects], No. 8/2013, Wolters Kluwer, 2013;
 • Ştefan Deaconu , Excepţia de neconstituţionalitate în România şi Franţa [The plea of unconstitutionality in France and Romania] (a team coordinated by S. Tănăsescu), “Universul Juridic” publishing house, Bucharest, 2013;
 • Ştefan Deaconu, The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges (a team coordinated by T. Groppi and M. C. Ponthoreau), HART Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2013;
 • Ştefan Deaconu, Necesitatea reformării Curţii Constituţionale a României prin revizuirea Constituţiei. O viziune izvorâtă din practica Curţii Constituţionale în cei 20 de ani de existenţă [The need to reform the Constitutional Court of Romania by reviewing the Constitution. A vision deriving from the practical activity of the Constitutional Court in its 20 years of existence], Revista de Drept Public [the Public Law Review], No. 1/2013;
 • Ştefan Deaconu, Contrôle de la constitutionnalité des règles abrogées – la cause des conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, Revue ,,Est Europa’’, Ėditée par l’Institut Universitaire Varenne, Bayonne, Numéro spécial 1 – 2013;
 • Ştefan Deaconu, Raporturile juridice dintre Curtea Constituţională şi Parlament. Câteva propuneri din perspectiva revizuirii Constituţiei, [The legal relationship between the constitutional court and parliament. Some proposals to review the constitution], published in ,,Dreptul’’ magazine, Supplement/2013.
 • Ştefan Deaconu, Reprezentativitate şi democraţie la nivelul instituţiilor Uniunii Europene din perspectiva viitoarelor alegeri pentru Parlamentul European, [Representativeness and democracy in EU institutions, from the perspective of the future European Parliament elections], Revista Expert Electoral [Electoral Expert Review], No. 3/2013
 • Buliga Mirela – Codul fiscal comentat [A reviewed version of the tax code] (coordinated by Radu Bufan, Mircea Ştefan Minea), updated in 2012 and 2013, Wolters Kluwer, Bucharest;

 

 • Crenguţa Leaua – Relaţia dintre locul arbitrajului şi calificarea unei hotărâri arbitrale ca fiind naţională sau străină [The relationship between the arbitration venue and the qualification of an award as “national” or “foreign”], Forţa juridică a hotărârilor arbitrale [The legal power of awards], “Universitară” publishing house, 2012;
 • Crenguţa Leaua – The Applicability of Party Autonomy in the Appointment of Arbitrators, Czech & Central European Yearbook of Arbitration, JurisNet LLC, 2012;
 • Crenguţa Leaua – Dreptul afacerilor. Noţiuni generale de drept privat [Business law. Fundamentals of Private Law], “Universul Juridic” publishing house 2012;
 • Crenguţa Leaua – Raporturile juridice comerciale şi implicaţiile actualului Cod civil cu privire la aplicabilitatea, in Romania, a Convenţiei de la New York (1958) privind recunoaşterea şi executarea hotărarilor arbitrale străine, [Business legal relationships and the implications of the current civil code about the applicability of the New York convention (1958) on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Romania] “Dreptul” magazine, No. 5/2012, National Union of the Legal Experts, 2012;
 • Crenguţa Leaua, Mihai Aniţei – Factors taken into consideration by parties when appointing an arbitrator, Procedia – Social and Behavioural Sciences Psiworld 2012, Elsevier, 2012;
 • Crenguţa Leaua, Flavius Antoniu Baias – Unele probleme privind înregistrarea în cartea funciară a hotărârilor arbitrale pronunţate în materie imobiliară [Some issues associated to the registration of real estate awards in the land books], Revista Română de Drept Privat [Romanian Private Law Review], No. 6/2012, “Universul Juridic” publishing house 2012;
 • Crenguţa Leaua, Mihaela Maravela – Consideraţii cu privire la servicii de soluţionare a litigiilor prin metode alternative în cadrul Centrului de Arbitraj şi Mediere din cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în domenii specifice, [Considerations regarding the alternative dispute resolution services provided by the Arbitration and Mediation Centre of the World Intellectual Property Organisation in specific areas] Romanian Intellectual Property Law Review No. 3/2012, “Universul Juridic” publishing house 2012;
 • Crenguţa Leaua – Raporturile juridice comerciale şi implicatiile actualului Cod civil cu privire la aplicabilitatea, în România, a Convenţiei de la New York (1958) privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine [Business legal relationships and implications of the application of the New York Convetion on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards on Romania’s current Civil Code], “Dreptul” [Law Review], No. 5/2012, National Union of the Legal Experts, 2012;
 • Crenguţa Leaua, Mihaela Maravela – Încălcarea drepturilor unor terţe persoane prin înregistrarea unui nume de domeniu. Mijloace alternative de soluţionare a litigiilor, [Violating the rights of third parties by registering certain domain names. Alternative dispute resolution] Romanian Intellectual Property Law Review No. 2, 2012;
 • Crenguţa Leaua – Factors Taken into Consideration by the Parties when Appointing an Arbitrator, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Psiworld 2012, Elsevier, 2012;
 • Crenguţa Leaua, Mihai Aniţei – The role of trust in the decisional process of appointing the commercial arbitrators, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Psiworld, 2012, Elsevier 2012;
 • Crenguţa Leaua, Mihaela Maravela – Numele de domeniu de internet [Internet Domain Names], Romanian Intellectual Property Law Review No. 1/2012;
 • Crenguţa Leaua, Relaţia dintre locul arbitrajului şi calificarea unei hotărâri arbitrale ca fiind naţională sau străină, Forţa juridică a hotărârilor arbitrale, [The relationship between the arbitration venue and the qualification of an award as “national” or “foreign”, the legal power of arbitation awards] “Universitară” publishing house, 2012;
 • Crenguţa Leaua – The Applicability of Party Autonomy in the Appointment of Arbitrators, Czech & Central European Yearbook of Arbitration, JurisNet LLC, 2012;
 • Ştefan Deaconu, Instituţii politice [Political institutions], “CH Beck” publishing house, Bucharest, 2012;
 • Buliga Mirela Violeta, Alexandra Safta – Consideraţii privind dreptul la dividende al uzufructuarului, [Considerations regarding the usufructuary’s right to dividends] Studia Iurisprudentia No. 2/2012 (the legal collection of Studia Universitatis Babeş – Bolyai);
 • Buliga Mirela Violeta – Regimul fiscal al veniturilor obţinute de un nerezident din lichidarea unei societăţi comerciale române [Fiscal regime of the proceeds that non – residents earn by closing down their business in Romania], Annals of the University in Timişoara, the “Law” series, No. 2/2012;
 • Alexandra Cosmina Safta, Buliga Mirela Violeta – Consideraţii privind regimul juridic şi fiscal al fiduciei, [Some considerations regarding the legal and fiscal regime of trust] Romanian Private Law Review, No. 4/2012;
 • Buliga Mirela Violeta, Radu Bufan – Chapter 28 Romania, The Impact of the OECD and UN Model Convention on Bilateral Tax Treaties, Cambridge University Press, London, UK, 2012;
 • Andra Filatov – coauthor – Importance and Management of Intellectual Property Issues in Franchising Arrangements, Small and Medium – sized Enterprises Division of the World International Property Organisation, 2012;
 • Andra Filatov, Adrian Roseti – Franchise 2012 – Romania, Getting the Deal Trough, Franchise, 2012;
 • Buliga Mirela Violeta – Codificarea în dreptul fiscal a normelor fiscale internaţionale, în volumul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice “Ştiinţă şi Codificare” [Coding the international tax norms in the tax law, in the volume titled “Science and Coding”], Romanian Academy, “Acad. Andrei Rădulescu” legal institute of the Romanian Academy;

 

 • Crenguţa Leaua, Alexandru Codescu, Corina Tănase – Romania – Country Chapter, Construction in 35 jurisdictions worldwide 2011, Law Business Research Limited (London), 2011;
 • Crenguţa Leaua – Update on Romanian Jurisprudence on the Annulment of Arbitral Awards, The European and Middle Eastern Arbitration Review 2012, Law Business Research Limited (London), 2011;
 • Crenguţa Leaua, Mihaela Maravela – Mărcile pentru medicamente. Alegere, condiţii speciale, public relevant [Trademarking drugs: choice, special conditions, relevant target public], Romanian Intellectual Property Law Review No. 2/2011;
 • Ştefan Deaconu , Drept constituţional, [Constitutional Law] “CH Beck” publishing house, Bucharest, 2011;
 • Ştefan Deaconu, Drepturile şi libertăţile fundamentale în sistemul constituţional românesc, [Fundamental rights and liberties in the Romanian Constitutional System] Revista română de drept privat [Romanian Private Law Review], No. 4/2011;
 • Ştefan Deaconu , Revizuirea Constituţiei economice [Reviewing the Economic Constitution] (a team coordinated by S. Tănăsescu, V. Alexandru, A. Soci), Institute for Public Policies, Bucharest, 2011;
 • Ştefan Deaconu, Les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre l’autorité judiciaire et les autres autorités publiques, dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie, international round table covering “The Judicial Power”, European Institute, 2011;
 • Ştefan Deaconu, Conflictele juridice de natură constitutional dintre autoritatea judecătorească şi celelalte autorităţi publice, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României [Legal disputes on constitutional grounds involving the judiciary vs. other public authorities, as reflected in the Romanian constitutional jurisprudence], ,,Annals of the Bucharest University’’, Year X, 2011 – II;
 • Ştefan Deaconu, Dreptul de a ne revizui Constituţia [The Right To Review Our Constitution], “Curierul Judiciar” Review, No. 3/2011;
 • Buliga Mirela Violeta, Radu Bufan – Receptarea dreptului comunitar în dreptul fiscal roman, în dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană [Transposition of the acquis in the Romanian tax law and legal dynamics in the post – EU – accession period] , “Universul Juridic” publishing house Bucharest, 2011;
 • Monica Scarlat, Reflecţii cu privire la concordanţa aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar cu protocolul nr.1 al Convenţiei (europene) a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [Some reflections regarding the correspondence between (1) Government Emergency Ordinance No. 71/2009 on payment of certain sums provided in the enforceable instruments concerning the payment of salaries to government employees and (2) Protocol No. 1 of the EU Convention on Human Rights and Fundamental Liberties], “Dreptul” magazine, No. 5, 2011;
 • Andra Filatov, Right of Publicity 2011 – Romania, Getting the Deal Trough, Right of Publicity 2011;
 • Andra Filatov, Adrian Roseti – Licensing 2011–Romania, Getting the Deal Trough, Licensing 2011;
 • Andra Filatov, Adrian Roseti – Licensing 2010 – Romania, in Getting the Deal Trough, Licensing 2011;

 

 • Crenguţa Leaua, Andreea Simulescu – Romania – Country Chapter, The European and Middle Eastern Arbitration Review 2011, Law Business Research Limited (London), 2010;
 • Crenguţa Leaua, Mihaela Maravela – Proceduri alternative de soluţionare a disputelor privind numele de domeniu de internet [Alternative resolution of disputes involving internet domain names], the Romanian Arbitration Review, edited by the Romanian Chamber of Commerce and Industry, No. 1, 2010;
 • Ştefan Deaconu, I. Muraru, M. Guţan, N. Vlădoiu, A Varga, D. Piştea, A Cărare, M. Stănciulescu, M. Mihăilescu) – Perspectivele constituţionalismului în România [Prospects of constitutionalism in Romania], “Monitorul Oficial” publishing house’, Bucharest, 2010;
 • Mihaela Ilieş – Doleanu – co – author of the article – “Incidenţa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă în domeniul cauţiunii datorate până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri referitoare la executarea silită” [Incidence of Government Emergency Ordinance No. 51/2008 on the public judicial aid in civil matters involving security owed by the time in cases of foreclosures and other enforcement procedure] – “Dreptul” magazine, No. 11/2010;
 • Buliga Mirela Violeta – The Evolution of European tax law and its integration into Romanian law, presented in the international conference titled “European Union’s History, Culture and Citizenship: The European Union: Establishment and Reforms – 3rd Edition”, Piteşti University publishing house, 2010;
 • Buliga Mirela Violeta, Radu Bufan – Reglementările fiscale: frână sau stimulent în calea activităţii comerciale?, [Tax regulations: deterrent or incentive of business], volume I – Private Law, International Conference of the Ph.D. students the Faculty of Law and Administrative Sciences of the University in Timişoara jointly with the European Centre for Studies and Legal Research, Timisoara, 2010 ;
 • Monica Scarlat, Despre executare silită [On foreclosure and enforcement] -Autoexpert” magazine, No. 99, 2010;
 • Monica Scarlat, Capcanele contractelor de leasing [Traps of the leasing contacts] – “Autoexpert” magazine No. 101, 2010;
 • Monica Scarlat, Semnătura electronică [The Digital Signature] – “Tribuna economică” Magazine, No. 14, 2010;
 • Monica Scarlat, Incidenţa Ordonanţei nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materia executării silite [Applicability of Government Ordinance No. 51/2008 to public judicial aid in matters of foreclosure and enforcement], “Dreptul” magazine, No. 11/2010;
 • Andra Filatov – Designs in the European Union – Romania, ITMA Review – The Journal of the Institute of Trade Mark Attorneys 380/November 2010;

 

 • Crenguţa Leaua – Update on Arbitration in Romania, The European and Middle Eastern Arbitration Review 2010, Law Business Research Limited (London), 2009;
 • Crenguţa Leaua, Alexandru Codescu, Corina Tănase – Romania – Country Chapter Construction in 34 jurisdictions worldwide 2010, Law Business Research Limited (London), 2009;
 • Crenguţa Leaua – Societăţi comerciale. Proceduri speciale. Ediţia 2 revăzută şi adăugită [Companies. Special procedures. Second edition, reviewed and supplemented], H.Beck, 2009;
 • Crenguţa Leaua, Mihaela Maravela – „Protecţia legală a numelui de domeniu” [Legal protection of domain names], Romanian Arbitration Review, edited by Romania’s Chamber of Commerce and Industry, No. 4 2009;
 • Ştefan Deaconu , Metodologie juridică [Legal methodology], 2nd edition, “Hamangiu” publishing house, Bucharest, 2009;
 • Ştefan Deaconu, I.Muraru, S. Tănăsescu, N. Vlădoiu, C Cercel, C. Asztalos – Religie şi Constituţie [Religion and Constitution], “Hamangiu” publishing house, Bucharest, 2009;
 • Ştefan Deaconu , Liber Amicorum Nicolae Popa (a team coordinated by S. Cristea), “Hamangiu” publishing house, Bucharest, 2009;
 • Ştefan Deaconu, Uniunea Europeană după Tratatul de reformă de la Lisabona [The EU after the Lisbon Reform Treaty], Romania’s Community Law Review, No. 5/2009;
 • Ştefan Deaconu, Preşedintele României şi raporturile sale constituţionale cu Parlamentul, “Dreptul” review, No. 3/2009;
 • Ştefan Deaconu, The religious symbols in Constitutions, Annals of the Bucharest University, No. III/2009;
 • Ştefan Deaconu, Les rapports constitutionnels et légaux entre le Président de la Roumanie et le Parlement, Table ronde internationale ,,Les rapports entre les pouvoirs de l’état’’, European Institute, 2009;
 • Alexandru Codescu – Actele normative privitoare la protecţia patrimoniului cultural mobil (p. a II – a – Sfera bunurilor care fac obiectul protecţiei actelor normative referitoare la patrimoniu cultural mobil) [Normative acts regarding the protection of the moval cultural heritage (part 2 – Goods that are protected by the normative acts governing the protection of the movable heritage], Colecţionarul Român [Romanian Collector], No. 3, 2nd series, 2009;
 • Monica Scarlat, Service şi garanţii [Servicing and Warranties] – “Autoexpert” magazine No. 88, 2009;
 • Monica Scarlat, Violenţa în trafic – sancţiuni prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice – [Traffic violence and abuse – penalties stipulated in Government Emergency Ordinance No. 195/12 December 2002 on Public Road Traffic], “Autoexpert” magazine No. 89, 2009;
 • Monica Scarlat, Urmărirea şi executarea bunurilor mobile [Foreclosure and enforcement of the movable property] – “Autoexpert” magazine No. 90, 2009;
 • Monica Scarlat, Despre imunitatea diplomatică – reglementare, aplicabilitate [On diplomatic immunity – regulations and scope of applicability] – “Autoexpert” magazine No. 91, 2009;
 • Monica Scarlat, Riscurile cumpărătorului – cotă de risc la achiziţionarea unui autoturism de la societăţi comerciale sau persoane fizice neautorizate - [Buyer’s risk – share of risk inherent in buying cars owned by companies or individuals], “Autoexpert” magazine No. 92, 2009;
 • Monica Scarlat, Radarele şi aparatele radar în Europa – aplicarea sancţiunilor contravenţionale din prisma legislaţiei Europene - [Radars and radar-based devices in Europe, the enforcement of administrative penalties based on EU law], “Autoexpert” magazine No. 97 2009;
 • Monica Scarlat, Despre serviciul European Unic de taxare Rutieră în Uniunea Europeană [On the European Electronic Toll Service (EETS)] – “Autoexpert” magazine No. 98, 2009;

 

 • Crenguţa Leaua – The appointing authority in international commercial arbitration, Austrian Arbitration Yearbook 2008, C.H.Beck, Stampfli, Manz, Vienna, Austria, 2008;
 • Crenguţa Leaua – Societăţi comerciale. Proceduri speciale [Companies. Special procedures], H.Beck, 2008;
 • Crenguţa Leaua – Arbitration and foreign investments and Romania, “Curentul Juridic” review, No. 3 – 4/2008, “Petru Maior” University publishing house, Tg. Mures, 2008;
 • Crenguţa Leaua – Ph.D. thesis focusing on “Proceduri speciale în material înfiinţării, organizării, funcţionării şi încetării societăţilor comerciale” [Special procedures governing the incorporation, organisation, business and closure of companies], Bucharest University – Faculty of Law, 2008, Magna cum laude;
 • Crenguţa Leaua – Romania – Country Chapter 2009, The European and Middle Eastern Arbitration Review 2009, Law Business Research Limited (London), 2008;
 • Crenguţa Leaua – “The appointing authority in international commercial arbitration”, Austrian Arbitration Yearbook 2008, C.H.Beck, Stampfli, Manz, (Vienna, Austria), 2008;
 • Ştefan Deaconu, Procédures constitutionnelles de dissolution du Parlement en Roumanie, International Conference ,,Justice and Community Integration’’, Omnialex Publishing House, Braşov, 2008;
 • Ştefan Deaconu, a review on ,,L’Évolution des concepts de la doctrine classique de droit constitutionnel’’, a book written by prof. G. Vrabie, Annals of the Bucharest University No. I – II/2008;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Tratat de drept constituţional contemporan’’ [A treaty of contemporary constitutional law], by prof. C. Ionescu, Public Law Review No. 3/2008;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Protecţia juridică a drepturilor omului’’ [Legal protection of human rights], a book by prof. V. Duculescu, Public Law Review No. 2/2008;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Drept constituţional european’’ [European Constitutional Law], a book by prof. V. Duculescu & C. Călinoiu, Public Law Review No. 1/2008;
 • Ştefan Deaconu , Constituţia României. Comentariu pe articole [The Romanian Constitution. An item-by-item comment] (written by a team coordinated by S. Tănăsescu and I. Muraru), “CH Beck” publishing house, Bucharest, 2008;
 • Ştefan Deaconu, Uniunea Europeană la orizontul mileniului III [EU in the Wake of the 3rd Millennium] (in cooperation with Bianca Maria Carmen Predescu), ,,Pandectele Române’’ magazine, No. 7/2008;
 • Ştefan Deaconu, Proceduri constituţionale de dizolvare a Parlamentului în România [Constitutional Procedures to Dissolve the Parliament in Romania], a presentation delivered in an international conference covering ,,Justice and EU integration’’, and published by Omnialex publishing house, Braşov, 2008;
 • Ştefan Deaconu, Special jurisdictions in the case law of the Romanian Constitutional Court. Case Analysis – National Council for the Study of the Securitate Archives, Annals of the Bucharest University, No. I – II/2008;
 • Gheorghe Matei, Mirela – Violeta Buliga, co – authors of Codul fiscal comentat [Reviewed Tax Code], “Wolters Kluwer” publishing house, Bucharest, 2008;
 • Alexandru Codescu – Actele normative privitoare la protecţia patrimoniului cultural mobil [Laws and regulations regarding the movable cultural heritage], Colecţionarul Român [Romanian Collector], No. 2, 2nd series, 2008;
 • Radu Bufan, Mircea Şt. Minea (coordinators), Mirela Buliga et al.Codul fiscal comentat [Reviewed Fiscal Code], “Wolters Kluwer” publishing house, Bucharest, 2008.
 • Monica Scarlat , Uniunea Europeană vs. CO2, Consecinţele Protocolului de la Kyoto [EU vs. CO2, Consequences of the Kyoto Protocol] – “Intercity Magazin” magazine, No. 35, 2008;
 • Monica Scarlat, Conducătorul auto vs. Procesul verbal de contravenţie [Drivers vs. police reports] – “Autoexpert” magazine No. 83, 2008;
 • Monica Scarlat, Aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanelor nerezidente aflate în tranzit în Europa [Enforcement of administrative penalties on non-residents transiting Europe] – “Autoexpert” magazine No. 84, 2008;
 • Monica Scarlat, Taxa auto – reglementare, aspecte juridice, aplicabilitate [Vehicle taxes – regulations, legal issues, applicability] – “Autoexpert” magazine No. 85, 2008;
 • Monica Scarlat, Transportul de călători pe şină reglementat la nivel european din perspectiva Directivei Consiliului 91/440/CEE privind dezvoltarea căilor ferate comunitare, modificată în câteva etape de Directiva 2001/12/CE, Directiva 2004/51/CE, Directiva 2006/103/CE, Directiva 2007/58/CE Kyoto [Railway transportation of passengers, as regulated under Council Directive on the development of the Community’s railways 91/440/EEC, Directive 2004/51/EC, Directive 2006/103/EC, Directive 2007/58/EC] – “Intercity Magazin” magazine, No. 36, 2008;
 • Monica Scarlat, Despre asigurarea RCA [On mandatory civil liability insurance of drivers] – “Autoexpert” magazine No. 86, 2008;
 • Monica Scarlat, Daune auto de la autorităţi cauzate de starea proastă a infrastructurii [Damage to vehicles caused by poor roads and attributable to the public authorities] - “Autoexpert” magazine No. 87, 2008;

 

 • Crenguţa Leaua – Romania – Country Chapter 2008, Dispute Resolution in 50 jurisdictions worldwide 2008, Law Business Research Limited (London), 2007;
 • Crenguţa Leaua, Alexandru Stanciu – Romania – Country Chapter 2007, Dispute Resolution in 46 jurisdictions worldwide 2007, Law Business Research Limited (London), 2007;
 • Crenguţa Leaua, Mihaela Maravela – a number of reports written as Romanian correspondents of the Bielefeld University, and subsequently for the Osnabrueck University in Germany, as contributions to “EU Consumer Law Compendium, Update of the EU Consumer Law Acquis Database”, 2007;
 • Crenguţa Leaua, Andreea N. Simulescu – The Dispute Resolution Clauses in the FIDIC Contracts”, the Romanian Arbitration Review, Year 4/No. 3;
 • Crenguţa Leaua, Andreea N. Simulescu – “Dispute Adjudication Boards”, the Romanian Arbitration Review Year 4/No. 4;
 • Crenguţa Leaua, Andra Filatov – A book review – „Consent in International Arbitration” de Andrea Marco Steingruber, the Romanian Arbitration Review;
 • Crenguţa Leaua – Arbitration in Romania, Arbitration – The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol.73/No.3/ August 2007, Sweet & Maxwell, 2007;
 • Crenguţa Leaua, Alexandru Codescu, Radu Ropotă – Securitizarea creanţelor [Securing the outstanding debts], “Dreptul” magazine, No. 4/2007, National Union of the Legal Experts, 2007;
 • Codruţa Boloş, Crenguţa Leaua – Legislative aspects concerning ecodesign, Scientific bulletins, series C, Volume XXI, a multidisciplinary conference, 7th edition, Volume 1, the University in Baia Mare, 2007;
 • Ştefan Deaconu, The Role of the Superior Council of Magistracy as Guardian of the Independence of the Romanian Judiciary, Annals of the Bucharest University, No. III/2007;
 • Ştefan Deaconu , Răspunderea în dreptul constituţional [Accountability in the Constitutional Law] (a team coordinated by S. Tănăsescu), “C.H. Beck’’ publishing house, Bucharest, 2007;
 • Ştefan Deaconu, Dreptul persoanei la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într – un termen rezonabil [Right of individuals to have their cases resolved in a fair and public hearing within a reasonable time], Public Law Review, No. 4/2007;
 • Ştefan Deaconu, Câteva aspecte de natură constituţională privind răspunderea Preşedintelui României [Certain constitutional issues regarding the responsibility of the President of Romania], “Dreptul” magazine, No. 12/2007;
 • Ştefan Deaconu, Câteva consideraţii privind referendumul naţional consultativ în România, [Some consideration about the national consultative referendum in Romania], “Dreptul” magazine, 11/2007;
 • Crenguţa Leaua, Alexandru Codescu, Radu Ropotă – Prezentare de ansamblu a Legii nr. 31/2006 privind securizarea creanţelor [Overview of Law 31/2006 on securing the outstanding debts], “Dreptul” magazine No. 4/2007;

 

 • Crenguţa Leaua – Romania – Country Chapter 2006, Dispute Resolution in 43 jurisdictions worldwide 2006, Law Business Research Limited (London), 2006;
 • Ştefan Deaconu, Răspunderea penală a membrilor Guvernului [Criminal liability of the Government members], “Dreptul” magazine, No. 1/2007;
 • Crenguţa Leaua – Metode alternative de soluţionarea disputelor (ADR). Medierea [Alternative Dispute Resolution. Mediation], “Dreptul” magazine, No. 3/2006, National Union of the Legal Experts, 2006;
 • Ştefan Deaconu, Legea privind statutul deputaţilor şi senatorilor. Procedura reexaminării legilor de către Parlament în urma declarării lor ca neconstituţionale de către Curtea Constituţională [The re-examination of bills by the Parliament, if declared unconstitutional by the Constitutional Court], ,,Annals of the Bucharest University’’, Year LVI, 2006 – I;
 • Ştefan Deaconu , Metodologie juridică [Legal methodology], “Hamangiu” publishing house, Bucharest, 2006;
 • Ştefan Deaconu, coordinated the paper entitled “Despre constituţie şi constituţionalism. Liber Amicorum Ioan Muraru” [On constitution and constitutionalism. Liber Amicorum Ioan Muraru] (a volume coordinated jointly with prof. S. Tănăsescu, Ph.D.), “Hamangiu” publishing house, Bucharest, 2006;
 • Alexandru Codescu – Sfera bunurilor care pot face obiectul concesiunii [Categories of goods subject to concessions], “Tribuna Economică” review, No. 18/2006;
 • Alexandru Codescu – Reglementări in domeniul protecţiei mediului [Environment Protection Rules and Regulations], “Tribuna Economică” review, No. 18/2006;

 

 • Crenguţa Leaua – Romania – Country Chapter 2005, Dispute Resolution in 38 jurisdictions worldwide 2005, Law Business Research Limited (London), 2005;
 • Crenguţa Leaua – Acţiunea in radierea societăţii comerciale [Legal action to write off companies], “Dreptul” magazine, No. 4/2005, National Union of the Legal Experts, 2005;
 • Crenguţa Leaua – Acţiunea in regularizarea societăţii comerciale [Legal action to reclassify a company], “Dreptul” magazine, No. 5/2005, National Union of the Legal Experts, 2005;
 • Ştefan Deaconu , Principiul bunei vecinătăţi în dreptul românesc [the Principle of good neighbourliness in Romanian law], “ALL Beck” publishing house, Bucharest, 2005;
 • Ştefan Deaconu, Muraru, S. Tănăsescu, Gh. Iancu, C. L. Popescu and A. Muraru – Perspective juridice privind instituţia parlamentului [Legal prospects of the Parliament, as an institution], “ALL Beck” publishing house, Bucharest, 2005;
 • Ştefan Deaconu I. Muraru, S. Tănăsescu, Gh. Iancu, C. L. Popescu, K. Benke, A. Muraru şi M. Eremia – Alegerile şi corpul electoral [Elections and constituencies], “ALL Beck” publishing house, Bucharest, 2005.
 • Ştefan Deaconu , Coalitions of the Unwilling? Politicians and Civil Servants in Coalition Governments (a team coordinated by G. Peters, T. Verheijen, L. Vass), NISPAcee, Bratislava, 2005;
 • Ştefan Deaconu, Apariţia controlului de constituţionalitate a legilor, experienţa americană, situaţia în România [Constitutionality check of the laws, the US experience, status quo in Romania], ,,Annals of the Bucharest University’’, Year LV, 2005 – III
 • Ştefan Deaconu, Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Prezentare generală [Romania’s EU accession treaty. An overview.], “Curierul Judiciar” Review, No. 4/2005;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Avocatul Poporului – instituţie de tip ombudsman’’ [People’s lawyer – an ombudsman-like institution], a book by prof. Ioan Muraru, Public Law Review, No. 3/2005;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,, La science du droit. Realitès et perspectives’’, a book by prof. Constanţa Călinoiu, Public Law Review, No. 1/2005;

 

 • Crenguţa Leaua – Unele comentarii cu privire la recentele modificări aduse legislaţiei în domeniul asigurărilor [Some comments about the recent amendments to the insurance legislation], “Dreptul” magazine, No. 10/2004, National Union of the Legal Experts, 2004;
 • Crenguţa Leaua, Dinu Petre, Monica Bădescu, Beatrice Onica Jarka – Prezentarea generală a principalelor elemente de noutate aduse de Codul de Procedură Fiscală (II) [A general presentation of the main novelties of the Code of Fiscal Procedure], “Dreptul” magazine, No. 7/2004, National Union of the Legal Experts, 2004;
 • Crenguţa Leaua, Dinu Petre, Monica Bădescu, Beatrice Onica Jarka – Prezentarea generală a principalelor elemente de noutate aduse de Codul de Procedură Fiscală (I) [General presentation of the main novelties of the Code of Fiscal Procedure], “Dreptul” magazine, No. 6/2004, National Union of the Legal Experts, 2004;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Constituţia României revizuită. Comentarii şi explicaţii’’ [The reviewed Romanian constitution. Comments and explanations], a book by prof. Ioan Muraru Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan & Simina Tănăsescu, Public Law Review, No. 2/2004;
 • Ştefan Deaconu , La science du droit. Realitès et perspectives (a team coordinated by C. Călinoiu), ,,V.I.S. Print’’ publishing house, Bucharest 2004;
 • Ştefan Deaconu, Noua Lege privind tratatele – un instrument eficient în demersurile României de integrare în structurile democraţiei europene şi euroatlantice [The law on treaties – an effective instrument that Romania can use in its efforts to integrate with the structures of the European and Euro-Atlantic structures], Public Law Review, No. 1/2004;

 

 • Crenguţa Leaua – Prezentare generală a recentelor modificări aduse Legii 31/1990 a societăţilor comerciale, prin Legea nr.161/2003 [Overview of the recent amendments to Company Law No. 31/1990 formalised under Law No. 161/2003], “Dreptul” magazine, No. 10/2003, National Union of the Legal Experts, 2003;
 • Crenguţa Leaua – O propunere de lege ferenda cu privire la caracterul procedurii de recunoaştere în România a hotărârilor străine pronunţate în procedura necontencioasă [A proposed lege ferenda about Romania’s recognition of foreign decisions made in non-contencious cases], “Dreptul” magazine, No. 5/2003, National Union of the Legal Experts, 2003;
 • Crenguţa Leaua – Dizolvarea societăţilor comerciale – unele probleme procedurale [Dissolution of companies – certain procedural problems], “Dreptul” magazine, No. 2/2003, National Union of the Legal Experts, 2003;
 • Ştefan Deaconu, Muraru, S. Tănăsescu, Gh. Iancu and M. H. Cuc – Cetăţenia europeană [European citizenship], “ALL Beck” publishing house, Bucharest 2003;
 • Ştefan Deaconu, Bună guvernare şi descentralizare [Good governance and decentralisation], Public Law Review, No. 3/2003;
 • Ştefan Deaconu, Reforma administraţiei în România [Governance reform in Romania], ,,Pro Patria Lex’’ magazine, No. 1/2003;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Drept constituţional şi instituţii politice’’ [Constitutional law and political institutions], volume I, by prof. Ioan Muraru & Simina Tănăsescu, Public Law Review, No. 4/2003;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Interpretarea constituţiei. Doctrină şi practică’’ [Interpretation of the Constitution. Doctrine and practice], a book by prof. Ioan Muraru & Colectiv, Public Law Review, No. 1/2003;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Revizuirea constituţiei’’ [A review of the constitution], a book by prof. Victor Duculescu, the “Commercial Law Review”, No. 1/2003;

 

 • Crenguţa Leaua – Unele aspecte procedurale cu privire la excluderea asociaţilor din societăţile comerciale comerciale [Certain procedural aspects concerning the exclusion of associates from companies], “Dreptul” magazine, No. 12/2002, National Union of the Legal Experts, 2002;
 • Crenguţa Leaua – Unele aspecte procedurale cu privire la retragerea asociaţilor sau acţionarilor din societăţile comerciale [Certain procedural issues about the withdrawal of associates or shareholders from companies], “Dreptul” magazine, No. 10/2002, National Union of the Legal Experts, 2002;
 • Crenguţa Leaua, Alina Balaciu, Constantin Cunescu – Prezentare de asamblu şi unele observaţii critice asupra Legii nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale [Overview and critical remarks on Law No. 469/2002 regarding certain measures to enhance contractual discipline], “Dreptul” magazine, No. 11/2002, National Union of the Legal Experts, 2002;
 • Crenguţa Leaua – Unele consideraţii asupra procedurii de soluţionare a cererii de recuzare [Considerations of the procedures to settle the dismissal requests], “Dreptul” magazine, No. 5/2002, National Union of the Legal Experts, 2002;
 • Crenguţa Leaua – Consideraţii asupra procedurii necontecioase şi procedurii contencioase de soluţionare a cererilor de înmatriculare a socieţătilor comerciale şi a cererilor de inregistrare de menţiuni [Some considerations about the contentious and non-contentious procedure to resolve the company registration requests and company details update], “Dreptul” magazine, No. 2/2002, National Union of the Legal Experts, 2002;
 • Codruţa Boloş, Crenguţa Leaua – Calitatea – Norme şi Legislaţie [Quality, Norms and legislation], “Petru Maior” University, Tg. Mures, 2002;
 • Crenguţa Leaua, Dinu Petre Beatrice Onica Jarka – Procedura specială a somaţiei de plată [Special procedure of the payment warning], “Dreptul” magazine, No. 1/2002, National Union of the Legal Experts, 2002;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Dezvoltarea constituţională a României, 1741 – 1991’’ [Romania’s Constitutional Development, 1741 – 1991], a book by prof. Cristian Ionescu, Public Law Review, No. 1/2002;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Manualul Uniunii Europene’’ [The EU Manual], a book by prof. Augustin Fuerea, Public Law Review, No. 1/2002;
 • Ştefan Deaconu , Tănăsescu – Drept constituţional şi instituţii politice. Caiet de seminarii [Constitutional law and political institutions. Seminar notebooks], Second edition, “ALL Beck” publishing house, Bucharest 2002;
 • Ştefan Deaconu, Revizuirea Constituţiei [Revision of the Constitution] (a team coordinated by V. Duculescu and G. Duculescu), “Lumina Lex” publishing house, Bucharest, 2002;
 • Ştefan Deaconu , Drept şi relaţii internaţionale – Curs postuniversitar [Law and international relations – a post-graduate course] (a team coordinated by V. Duculescu and V. Marcu), ,,V.I.S. Print’’ publishing house, Bucharest, 2002;
 • Ştefan Deaconu, Minoritie’s Protection in Romania, ,,Annals of the Bucharest University’ Year LII, 2002 – II;

 

 • Crenguţa Leaua – Natura juridică şi aplicabilitatea termenului de 15 zile prevăzut de art.131 alin.2 din Legea.31/1990, republicată, pentru acţiunea în anularea hotărarii adunării generale a acţionarilor [The legal nature and applicability of the 15-day terms specified in Article 131, paragraph 2 of Law No. 31/1990 republished, regarding the action for anullement of the decision made by the general meeting of the shareholders], “Dreptul” magazine, No. 8/2001, National Union of the Legal Experts, 2001;
 • Ştefan Deaconu, The Freedom of Expression through Public Radio and Tv. Services, ,,Annals of the Bucharest University’’, Year XLXX – 2001;
 • Ştefan Deaconu, a review of ,,Identitate şi integrare’’ [Identity and Integration], a book by prof. Grigore Georgiu, ,,Sfera Politicii’’ magazine, No. 91 – 92/2001;
 • Ştefan Deaconu, Tănăsescu – Drept constituţional şi instituţii politice. Caiet de seminarii [Constitutional law and political institutions. Seminar notebooks], “ALL Beck” publishing house, Bucharest 2001;
 • Ştefan Deaconu , Tratatele României cu vecinii [Romania’s Treaties with Neighbours], “Lumina Lex” publishing house Bucharest 2001.
 • Ştefan Deaconu , The Legal Science. Realities and Perspectives (a team coordinated by V. Popa and G. Duculescu), Muntenia & Leda publishing house; Propeller – Verlag, Berlin, 2001;
 • Ştefan Deaconu, Organizarea securităţii interne a României între realitate şi necesitate, [Organisation of Romania’s internal security, from needs to reality] “Sfera Politicii” Review No. 93 – 94/2001;
 • Ştefan Deaconu, Noile prevederi regulamentare privind funcţionarea Parlamentului [New regulations governing the activity of the Parliament] (in co-operation with Mihai Horia Cuc), ,,Sfera Politicii’’ magazine, No. 89/2001;
 • Ştefan Deaconu, Activitatea Parlamentului în lumina noilor prevederi regulamentare [The activity of the Parliament in the light of the new legal provisions], “Dreptul” magazine No. 7/2001;
 • Ştefan Deaconu, Necesitatea unei legi a lobby – ului în România [The need to have a lobby law in Romania], “Dreptul” magazine No. 2/2001;
 • Ştefan Deaconu, Jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia dreptului de proprietate asupra caselor naţionalizate [Jurisprudence of the Constitutional Court in matters of property over the nationalised buildings], ,,Juridica’magazine, No. 3/2001;
 • Ştefan Deaconu, Consideraţii privind legislaţia în domeniul dezvoltării regionale în România [Some considerations regarding the legislation in the field of regional development in Romania] (in collaboration with Andrei Bulboacă), ,,Juridica’’ magazine, No. 2/2001;
 • Ştefan Deaconu, Libertatea de exprimare prin intermediul serviciilor publice de radio şi televiziune [Freedom of expression through public radio and tv services], ,,Juridica’’ magazine, No. 1/2001;
 • Ştefan Deaconu, Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale [Chronicle of the Constitutional Court Jurisprudence] (monthly), ,,Juridica’’ magazine, No. 1 – 12/2001;
 • Ştefan Deaconu, Jurisprudenţa Curţii Constituţionale pe anul 2000 [Jurisprudence of the Constitutional Court in 2000], ,,Juridica’’ magazine, No. 1/2001;

 

 • Ştefan Deaconu, Calitatea de parte şi rolul avocatului în justiţia constituţională [Litigants and attorneys in the constitutional justice] (in collaboration with Mihai Horia Cuc), “Dreptul” magazine, No. 10/2000;
 • Ştefan Deaconu, Legea lobby – ului în România [The lobby law in Romania], ,,Sfera Politicii’’ magazine, No. 83/2000;
 • Ştefan Deaconu, Avantajele şi dezavantajele diferitelor sisteme electorale [Benefits and drawbacks of the electoral systems], “Dreptul” magazine, No. 3/2000;

 

 • Crenguţa Leaua – Actele juridice încheiate între soţ [Legal instruments concluded by spouses], “Dreptul” magazine, No. 4/1999, National Union of the Legal Experts, 1999;
 • Ştefan Deaconu, Naţionalitatea şi cetăţenia în dreptul român [Nationality and Citizenship in the Romanian Law], “Dreptul” magazine No. 12/1999;
 • Ştefan Deaconu, Imunitatea parlamentară atribut al funcţiei şi nu al persoanei [Immunity of the MPs, the prerogative of functions, not persons], “Dreptul” magazine No. 5/1999;
© Copyright Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 2021