610_6412
Profesionalism. Idei inovatoare

Dreptul urbanismului

Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP desfasoara activitate si in domeniul dreptului urbanismului, asigurand asistenta si reprezentare juridica atat pentru autoritatile publice cat si pentru persoane fizice si juridice in problematici variate ce se ivesc in aceasta materie.

 • Activitati relevante

 • Proiecte relevante

 • Consultanta juridica in legatura cu obtinerea actelor necesare in vederea constituirii dosarului ce sta la baza emiterii unei autorizatii de construire, de desfiintare, a unui Plan Urbanistic Zonal, a unui Plan Urbanistic de Detaliu sau a unui alt act emis in legatura cu un plan urbanistic;
 • Asistenta juridica si reprezentare in ceea ce priveste procedurile prealabile necesar a fi parcurse anterior atacarii unui act administrativ emis in materia urbanismului;
 • Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti competente in litigii nascute in aria de cuprindere a dreptului urbanismului.
 • Acordarea de asistenta si reprezentare juridica unei autoritati publice locale intr-un litigiu in care este atacata autorizatia de dezmembare a unui monument istoric in vederea relocarii sale pe un aplasament adiacent;
 • Acordarea de asistenta si reprezentare juridica unei autoritati publice locale intr-un litigiu in care reclamanta solicita anularea unui aviz emis de catre Ministerul Culturii prin care s-a aprobat conceptul de stramutare a unui monument istoric;
 • Acordarea de asistenta si reprezentare juridica unei autoritati publice locale in mai multe litigii in care se solicita obligarea acesteia la a reconstrui pe amplasamentele initiale o serie de constructii ce au fost desfiintate;
 • Acordarea de asistenta si reprezentare juridica unei autoritati publice locale intr-un litigiu in care se solicita anularea partială a Planului Urbanistic General al unui municipiu si obligarea autoritatii sa incadreze un anumit teren intr-o alta subzona decat cea in care era incadrat potrivit planului;
 • Acordarea de asistenta si reprezentare juridica unei autoritati publice locale in mai multe litigii in care se solicita suspendarea executarii/amularea unor autorizatii de construire/desfiintare imobile cu consecinta desfiintarii/reconstruirii acestora;
 • Acordarea de asistenta si reprezentare juridica unei autoritati publice locale intr-un litigiu prin care se solicita suspendarea executarii unor autorizatii de construire in temeiul carora se realiza supralargirea unui bulevard, respectiv a unor Planuri Urbanistice Zonale ce priveau acelasi bulevard.

Persoane de contact

image
Managing Partner
adamcali@lddp.ro
© Copyright Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 2021