610_6412
Profesionalism. Idei inovatoare

Dreptul mediului inconjurator

Unele dintre cele mai complexe proiecte pe care le-a abordat echipa noastra au fost in domeniul dreptului mediului, combinand cunostintele de legislatie nationala cu cele de drept european. Expertiza noastra merge de la asistenta si reprezentare acordate autoritatilor publice centrale sau companiilor private, la redactarea de opinii juridice referitoare la aspecte controversate din legislatia nationala si comunitara specifice acestui sector.

 • Activitati relevante

 • Proiecte relevante

 • Asistenta juridica acordata institutiilor publice cu atributii in domeniul mediului inconjurator cu privire la emiterea actelor administrative specifice;
 • Consultanta juridica acordata societatilor comerciale in ceea ce priveste cerintele legale privind protectia mediului inconjurator si obtinerea autorizatiilor de mediu;
 • Reprezentare in litigii in materia dreptului mediului inconjurator privind anularea actelor administrative, precum si obtinerea de daune;
 • Asistenta juridica acordata beneficiarilor din Romania care au calitatea de autoritati contractante, in sensul prevederilor OUG 34/2006 .
 • Acordarea de asistenta juridica si reprezentarea autoritatii publice centrale in legatura cu un numar important de litigii in care aceasta este implicata, atat in sfera contenciosului administrativ cat si contraventional;
 • Acordarea de asistenta juridica si reprezentarea unei autoritati publice centrale in vederea gestionarii unui program operational sectorial, inclusiv reprezentarea in fata oricaror autoritati/institutii/organisme publice, precum si indeplinirea oricaror formalitati sau operatiuni necesare apararii intereselor sale, fie ca privesc organizarea, functionarea, controlul, jurisdictia sau sanctionarea sa;
 • Asistenta si reprezentare juridica in legatura cu contractele/acordurile/protocoalele incheiate de o autoritate publica centrala in derularea unui program operational sectorial. Elaborarea de rapoarte cu privire la aspectele si implicatiile juridice ale regimului proprietatii asupra bunurilor (infrastructura construita, mijloace de transport, echipamente, etc.) realizate si/sau achizitionate in cadrul proiectelor implementate pe baza Ghidului solicitantului aferente programului in valoare totala de 215 milioane Euro, din care 172 milioane Euro reprezinta un grant primit din partea Uniunii Europene;
 • Redactarea formatului standard al Contractului de Finantare aferent unui program sectorial cu un buget total de 3.266.508.423 Euro;
 • Redactarea formatului standard al Deciziei de Finantare pentru una din Axele de finantare in domeniul mediului, valoarea finantarilor acordate fiind de 107.940.423 Euro.

Persoane de contact

image
Managing Partner
cleaua@lddp.ro
image
Managing Partner
adamcali@lddp.ro
© Copyright Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 2022