610_6412
Profesionalism. Idei inovatoare

Achizitii publice

Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP are o experienta solida de consiliere si reprezentare acordata autoritatilor publice centrale si locale contractante precum si operatorilor economici, in aspecte complexe legate de materia achizitiilor publice.

 • Activitati relevante

 • Proiecte relevante

 • Asistenta juridica si reprezentare in legatura cu toate aspectele care tin de pregatirea, organizarea, desfasurarea si implementarea procedurilor de achizitii publice;
 • Reprezentarea autoritatilor contractante sau a participantilor la procedurile de licitatii publice in fata Consiliului National pentru Solutionarea Contestatilor si a instantelor de judecata;
 • Asistenta juridica cu privire la incheierea parteneriatelor public-privat;
 • Asistenta si reprezentare in procesul de negociere si derulare a unor contracte de parteneriat public/public.
 • Acordarea de asistenta juridica unei autoritati publice centrale, constand in redactarea ghidurilor pentru procedurile de achizitie publica precum si de modele pentru documentatii de atribuire;
 • Asistenta juridica in activitatea curenta pentru o institutie publica centrala cu privire la aspecte legate de procedurile de achizitie, precum: interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice, intocmirea documentatiilor de atribuire, formularea contestatiilor, cererilor si apararilor in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor de judecata, etc.;
 • Reprezentare juridica in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor de judecata in favoarea autoritatii contractante in ce priveste contestatia formulata de catre un operator economic in cadrul unui proiect avand ca obiect executia de lucrari;
 • Acordarea de asistenta juridica si reprezentare a unei companii straine in derularea unui proiect de parteneriat public-public cu o companie romana in vederea refacerii infractructurii de transport, contract in valoare de 34.000.000 Euro;
 • Acordarea de asistenta juridica si reprezentare unei companii straine in derularea unui proiect de achizitie de servicii in domeniul IT in Republica Moldova, contract, in valoare de aproximativ 10.000.000 Euro.

Persoane de contact

image
Managing Partner
adamcali@lddp.ro
image
Managing Partner
sdeaconu@lddp.ro
© Copyright Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 2022